مشروح مباحث حجت‌الاسلام میرمعزی در نشست اول

مشروح مباحث حجت الاسلام سیدحسین میرمعزی در نشست اول به شرح ذیل است: فقه اصغر استنباط احکام فرعیه از ادله تفصیلیه احکام خمسه تکلیفیه و وضعیه است. این فقه است…

ادامه خواندنمشروح مباحث حجت‌الاسلام میرمعزی در نشست اول

مشروح مباحث حجت‌الاسلام مقیمی در نشست اول

مشروح مباحث حجت الاسلام ابوالقاسم مقیمی در نشست اول به شرح ذیل است: در فقه خرده مسائلی داریم که در دل حکومت اجرا و تعریف می‌شود و به وظائف حاکمیتی…

ادامه خواندنمشروح مباحث حجت‌الاسلام مقیمی در نشست اول

مشروح مباحث حجت‌الاسلام ایزدهی در نشست اول

مشروح مباحث حجت الاسلام سیدسجاد ایزدهی در نشست اول به شرح ذیل می باشد: ابتدا باید چهار واژه توضیح داده شود: نظام، نظام فقه، فقه نظام و فقه سیاسی در…

ادامه خواندنمشروح مباحث حجت‌الاسلام ایزدهی در نشست اول

گزارش نشست اول: پیشینه تاریخی فقه‌ حکومتی

مشروح مباحث استاد عبدالمجید مقامی در نشست اول به شرح ذیل می‌باشد: لازم است که مقدمه مباحث فقه نظام، تبیین پیشینه تاریخی آن و پیشینه تاریخی فقه حکومتی باشد. می‌توان…

ادامه خواندنگزارش نشست اول: پیشینه تاریخی فقه‌ حکومتی

فیلم کوتاه نشست اول

مهم‌ترین سرفصل‌های مطرح شده در نشست اول: نگاهی به پیشینه تاریخی فقه نظام تا دوران محقق کرکی اداره جامعه به صورت کارآمد در جهت غایات دین به عنوان نخ تسبیح مساله فقه نظام انسجام در فقه اصغر در کنار سازگاری فقه اکبر....

ادامه خواندنفیلم کوتاه نشست اول

مقدمه‌ای بر نشست اول

به عنوان مقدمه‌ای بر نشست اول طرح خلاصه‌ای از دیدگاه‌های اساتید در خصوص ماهیت فقه نظام می‌تواند راهگشا باشد: خلاصه‌ای از دیدگاه‌های حجت الاسلام مقیمی برای تنقیح مسئله و محل…

ادامه خواندنمقدمه‌ای بر نشست اول
Read more about the article لوازم فقهی و اصولی گام دوم انقلاب
پیش نشست فقه نظام- مناط- پرونده اول

لوازم فقهی و اصولی گام دوم انقلاب

لوازم فقهی و اصولی گام دوم انقلاب در اندیشه رهبری "تحريريه مناط" بیانیه گام دوم انقلاب به منزله افقی جدید برای انقلاب اسلامی است که سه واژه خود‌سازی، جامعه پردازی،…

ادامه خواندنلوازم فقهی و اصولی گام دوم انقلاب