فیلم کوتاه نشست اول

مهم‌ترین سرفصل‌های مطرح شده در نشست اول:

  • نگاهی به پیشینه تاریخی فقه نظام تا دوران محقق کرکی
  • اداره جامعه به صورت کارآمد در جهت غایات دین به عنوان نخ تسبیح مساله فقه نظام
  • انسجام در فقه اصغر در کنار سازگاری فقه اکبر
  • لزوم بنای تمامی ابعاد نظام بر اساس مبانی اسلامی به منظور نیل به اسلامیت جامعه

 

دیدگاهتان را بنویسید