صوت کامل نشست اول با عنوان: «ماهیت شناسی فقه نظام» با حضور اساتید محترم حجج‌اسلام میرمعزی، مقامی، ایزدهی، مقیمی/ دبیر علمی: حجت الاسلام عبدلله محمدی
حجه الاسلام سیدحسین میرمعزی در اولین نشست مناط به تعریف نظام، ارتباط آن با دستگاه فقه اصغر و امکان استنباط مسائل آن پرداختند.  مشروح مباحث این استاد گرامی به شرح ذیل است: فقه اصغر استنباط احکام فرعیه از ادله تفصیلیه …
حجة الاسلام ابوالقاسم مقیمی در نشست «ماهیت شناسی فقه نظام» به بررسی نسبت شکل گرفته در ترکیب اضافی «فقه نظام» پرداخته و امکان شکل گیری مباحث آن در دستگاه فقه اصغر و فقه اکبر را مورد مقایسه قرار دادند. مشروح …
حجة الاسلام سیدسجاد ایزدهی به عنوان دومین سخنران نشست «ماهیت شناسی فقه نظام» به تعریف نظام و نسبت فقه با آن پرداختند. ایشان با اشاره به کاستی های نظریه «سلطنت مشروطه» محقق نایینی، تحولات مورد نیاز در فقه رایج را …
اولین قدم در بررسی مقولات علمی کنکاش تاریخی و پیشینه شناسی پیرامون مساله مورد نظر است. استاد عبدالمجید مقامی به عنوان اولین سخنران نشست «ماهیت شناسی فقه نظام» مباحث خود را به بررسی تاریخی فقه حکومتی و نظام ساز اختصاص …
مهم‌ترین سرفصل‌های مطرح شده در نشست اول: نگاهی به پیشینه تاریخی فقه نظام تا دوران محقق کرکی اداره جامعه به صورت کارآمد در جهت غایات دین به عنوان نخ تسبیح مساله فقه نظام انسجام در فقه اصغر در کنار سازگاری …
تیزر نشست اول: ماهیت‌شناسی فقه نظام با حضور اساتید محترم حجج اسلام: میرمعزی، مقامی، ایزدهی و مقیمی
گزارش تصویری از پرونده اول: نشست “ماهیت شناسی فقه نظام”
به عنوان مقدمه‌ای بر نشست اول طرح خلاصه‌ای از دیدگاه‌های اساتید در خصوص ماهیت فقه نظام راه گشا خواهد بود: خلاصه‌ای از دیدگاه‌های حجت الاسلام مقیمی برای تنقیح مسئله و محل نزاع در موضوع فقه نظام ابتدا آنرا از جهت …
لوازم فقهی و اصولی گام دوم انقلاب در اندیشه رهبری “تحريريه مناط” بیانیه گام دوم انقلاب به منزله افقی جدید برای انقلاب اسلامی است که سه واژه خود‌سازی، جامعه پردازی، و تمدن سازی را می‌توان به عنوان دال محوری آن …
اولین نشست از سلسله نشست‌های مناط با عنوان: «ماهیت‌شناسی فقه نظام» با حضور اساتید محترم سطوح عالی برگزار می‌شود. در این نشست اساتید معزز حجج‌اسلام: سیدحسین میرمعزی، عبدالمجید مقامی، ابوالقاسم مقیمی و سیدسجاد ایزدهی به بیان مباحث خود می‌پزدازند. این …