صوت کامل نشست اول مناط

صوت کامل نشست اول با عنوان: «ماهیت شناسی فقه نظام» با حضور اساتید محترم حجج‌اسلام میرمعزی، مقامی، ایزدهی، مقیمی/ دبیر علمی: حجت الاسلام عبدلله محمدی

مشروح مباحث میرمعزی

مشروح مباحث حجت الاسلام سیدحسین میرمعزی در نشست اول به شرح ذیل است: فقه اصغر استنباط احکام فرعیه از ادله تفصیلیه احکام خمسه تکلیفیه و وضعیه است. این فقه است که به نظام اضافه شده اما اینکه خود فقه نظام‌مند …

مشروح مباحث حجت الاسلام ابوالقاسم مقیمی در نشست اول به شرح ذیل است: در فقه خرده مسائلی داریم که در دل حکومت اجرا و تعریف می‌شود و به وظائف حاکمیتی می‌پردازد. شیخ مفید می‌فرماید اگر فقیهی لازم باشد که اجرای …

مشروح مباحث حجت الاسلام سیدسجاد ایزدهی در نشست اول به شرح ذیل می باشد: ابتدا باید چهار واژه توضیح داده شود: نظام، نظام فقه، فقه نظام و فقه سیاسی در نظام. بحث ما در زمان اقتدار فقه است و بررسی …

پیشینه تاریخی فقه حکومتی-مقامی

مشروح مباحث استاد عبدالمجید مقامی در نشست اول به شرح ذیل می‌باشد: لازم است که مقدمه مباحث فقه نظام، تبیین پیشینه تاریخی آن و پیشینه تاریخی فقه حکومتی باشد. می‌توان فقه حکومتی و فقه نظام را ضمن بازخوانی تلاش‌های علما …

مهم‌ترین سرفصل‌های مطرح شده در نشست اول: نگاهی به پیشینه تاریخی فقه نظام تا دوران محقق کرکی اداره جامعه به صورت کارآمد در جهت غایات دین به عنوان نخ تسبیح مساله فقه نظام انسجام در فقه اصغر در کنار سازگاری فقه اکبر....

تیزر نشست اول: ماهیت‌شناسی فقه نظام

گزارش تصویری نشست اول-مناط

گزارش تصویری از پرونده اول: نشست “ماهیت شناسی فقه نظام”

به عنوان مقدمه‌ای بر نشست اول طرح خلاصه‌ای از دیدگاه‌های اساتید در خصوص ماهیت فقه نظام می‌تواند راهگشا باشد: خلاصه‌ای از دیدگاه‌های حجت الاسلام مقیمی برای تنقیح مسئله و محل نزاع در موضوع فقه نظام ابتدا آنرا از جهت معانی …

پیش نشست

لوازم فقهی و اصولی گام دوم انقلاب در اندیشه رهبری “تحريريه مناط” بیانیه گام دوم انقلاب به منزله افقی جدید برای انقلاب اسلامی است که سه واژه خود‌سازی، جامعه پردازی، و تمدن سازی را می‌توان به عنوان دال محوری آن …

اولین نشست از سلسله نشست‌های مناط با عنوان: «ماهیت‌شناسی فقه نظام» با حضور اساتید محترم سطوح عالی برگزار می‌شود. در این نشست اساتید معزز حجج‌اسلام: سیدحسین میرمعزی، عبدالمجید مقامی، ابوالقاسم مقیمی و سیدسجاد ایزدهی به بیان مباحث خود می‌پزدازند. این …