مناط

ویژه‌نامه فقه و جرم اجتماعی

ویژه‌نامه فقه و جرم اجتماعی منتشر شد. این مجموعه حاوی 8 گفتار از اساتیدِ مشارکت‌کننده در پرونده پنجم مناط حجج اسلام آقایان مقامی، جورکویه، توسلی، رئوفی، انبیائی، استوار، عارف و فربهی است.

کاربرد تنظیرهای فقهی در فقه اجتماعی (متن کامل)

کاربرد تنظیرهای فقهی در فقه اجتماعی

یافتن ملاکات و مناطات احکام به دلایل مختلف مثل تغییر شرایط زمان و مکان، از مسائل غامض و گاه محال است. اما از آنجا که در مسائل مستحدثه، استنباط حکم اولی مرتبط با آنها حائز اهمیت است، راه حل‌هایی به ظاهر تازه برای آنها مطرح می‌شوند. راه حل‌هایی که در ابواب فقهی و متن روایات […]

مسئولیت کیفری نیابتی (متن کامل)

مسئولیت کیفری نیابتی

این نوشتار حاصل گفتگویی کوتاه با حضرت استاد فربهی است که نکاتی را به عنوان درآمد بر موضوع مسئولیت کیفری نیابتی مطرح فرموده‌اند. این موضوع بنا بود در جلسات بعدی به طور مشروح بررسی شود که به دلیل موانعی که از شیوع کرونا پیش آمد متاسفانه امکان‌پذیر نشد. ضمن تشکر از حضرت استاد بابت فرصتی […]

بررسی مناط حکم اولی عدم قصاص والد (متن کامل)

بررسی مناط حکم اولی عدم قصاص والد

فرایند رسیدن به مناط چه در احکام تعبدی و احکام تاسیسی و چه در احکام امضایی که حیثیت‌های عقلایی در آنها غلبه دارد، از مباحث دامنه‌دار و عمیقی‌ست که نه تنها به تضلع در فقه و شناخت مذاق شارع احتیاج دارد بلکه بررسی‌های فلسفه فقهی نیز در آن تعیین کننده است. تتبع در فروع فقهی […]

سیاست جنایی اسلام (متن کامل)

سیاست جنایی اسلام

زمانی که جرمی به وقوع می‌پیوندد، حضور و تاثیر عناصر مباشر، شریک و معاون مورد بررسی قرار می‌گیرد و بسته به شرایط حاکم بر جرم، میزان مسئولیت هر کدام مشخص می‌شود. اما دو سوال عمده در این زمینه وجود دارد؛ اول اینکه با چه ضابطه‌ای این عناوین بر اشخاص صدق می‌کند و مساهمت آنها در […]

سیاست جنایی اسلام (فیلم و کلیپ)

سیاست جنایی اسلام

استاد علی محمدی جورکویه در قسمت اول بیانات خود در موضوع فقه و سیاست جنایی اسلام به این سوال پاسخ دادند که آیا میتوان فرد اغفالگر را مسئول در قتل دانست؟ 

ملاک تعزیر نهادهای اجتماعی در فقه حکومتی (متن کامل)

ملاک تعزیر نهادهای اجتماعی در فقه حکومتی

مشهور «فقه» را علمِ استباط احکام افعال مکلفین دانسته و از لحاظ روشی، آن را منحاز از اخلاق، اعتقادات و تفسیر و علوم مبتنی بر متن می‌داند. اما آیا باید فقه را ضرورتاْ به مثابه علم به افعال مکلفین و منحصر در افعال خمسه تکلیفیه و احکام وضعیه در نظر گرفت؛ یا می‌توان آن‌را به […]