ویژه‌نامه فقه و جرم اجتماعی

ویژه‌نامه فقه و جرم اجتماعی منتشر شد. این مجموعه حاوی 8 گفتار از اساتیدِ مشارکت‌کننده در پرونده پنجم مناط حجج اسلام آقایان مقامی، جورکویه، توسلی، رئوفی، انبیائی، استوار، عارف و فربهی است.

ادامه خواندنویژه‌نامه فقه و جرم اجتماعی
Read more about the article کاربرد تنظیرهای فقهی در فقه اجتماعی (متن کامل)
کاربرد تنظیرهای فقهی در فقه اجتماعی- استاد رئوفی

کاربرد تنظیرهای فقهی در فقه اجتماعی (متن کامل)

یافتن ملاکات و مناطات احکام به دلایل مختلف مثل تغییر شرایط زمان و مکان، از مسائل غامض و گاه محال است. اما از آنجا که در مسائل مستحدثه، استنباط حکم…

ادامه خواندنکاربرد تنظیرهای فقهی در فقه اجتماعی (متن کامل)
Read more about the article مسئولیت کیفری نیابتی (متن کامل)
مسئولیت کیفری نیابتی- استاد فربهی

مسئولیت کیفری نیابتی (متن کامل)

این نوشتار حاصل گفتگویی کوتاه با حضرت استاد فربهی است که نکاتی را به عنوان درآمد بر موضوع مسئولیت کیفری نیابتی مطرح فرموده‌اند. این موضوع بنا بود در جلسات بعدی…

ادامه خواندنمسئولیت کیفری نیابتی (متن کامل)
Read more about the article مسئولیت کیفری نیابتی (فیلم و کلیپ)
مسئولیت کیفری نیابتی - استاد فربهی

مسئولیت کیفری نیابتی (فیلم و کلیپ)

استاد احمد فربهی در  بیانات خود در موضوع اشاراتی درباره جنبه‌هایاجتماعی جنایت، مسئولیت کیفری نیابتی را تبیین نمودند.

ادامه خواندنمسئولیت کیفری نیابتی (فیلم و کلیپ)
Read more about the article بررسی مناط حکم اولی عدم قصاص والد (متن کامل)
بررسی مناط حکم اولی عدم قصاص والد

بررسی مناط حکم اولی عدم قصاص والد (متن کامل)

فرایند رسیدن به مناط چه در احکام تعبدی و احکام تاسیسی و چه در احکام امضایی که حیثیت‌های عقلایی در آنها غلبه دارد، از مباحث دامنه‌دار و عمیقی‌ست که نه…

ادامه خواندنبررسی مناط حکم اولی عدم قصاص والد (متن کامل)
Read more about the article نگاهی نو در حکم عدم قصاص پدر، کشف مناط و قیود آن (فیلم و کلیپ)
نگاهی نو در حکم عدم قصاص پدر- استاد عارف

نگاهی نو در حکم عدم قصاص پدر، کشف مناط و قیود آن (فیلم و کلیپ)

استاد قاسم عارف در قسمت اول بیانات خود به تبیین نگاهی نو در حکم عدم قصاص پدر پرداختند.

ادامه خواندننگاهی نو در حکم عدم قصاص پدر، کشف مناط و قیود آن (فیلم و کلیپ)
Read more about the article سیاست جنایی اسلام (متن کامل)
سیاست جنایی اسلام- استاد جورکویه

سیاست جنایی اسلام (متن کامل)

زمانی که جرمی به وقوع می‌پیوندد، حضور و تاثیر عناصر مباشر، شریک و معاون مورد بررسی قرار می‌گیرد و بسته به شرایط حاکم بر جرم، میزان مسئولیت هر کدام مشخص…

ادامه خواندنسیاست جنایی اسلام (متن کامل)
Read more about the article سیاست جنایی اسلام (فیلم و کلیپ)
سیاست جنایی اسلام- استاد جوروکویه

سیاست جنایی اسلام (فیلم و کلیپ)

استاد علی محمدی جورکویه در قسمت اول بیانات خود در موضوع فقه و سیاست جنایی اسلام به این سوال پاسخ دادند که آیا میتوان فرد اغفالگر را مسئول در قتل دانست؟ 

ادامه خواندنسیاست جنایی اسلام (فیلم و کلیپ)

ملاک تعزیر نهادهای اجتماعی در فقه حکومتی (متن کامل)

مشهور «فقه» را علمِ استباط احکام افعال مکلفین دانسته و از لحاظ روشی، آن را منحاز از اخلاق، اعتقادات و تفسیر و علوم مبتنی بر متن می‌داند. اما آیا باید…

ادامه خواندنملاک تعزیر نهادهای اجتماعی در فقه حکومتی (متن کامل)