محدودیت‌های جرم‌انگاری در موضوعات اجتماعی (متن کامل)

از جمله ابوابی که به دلیل فقدان حکومت و دادگاه‌های شیعی در طول تاریخ، کمبود روایات را در آن‌ها شاهد هستیم، باب ضمان است. قلت روایات در این باب باعث…

ادامه خواندنمحدودیت‌های جرم‌انگاری در موضوعات اجتماعی (متن کامل)

محدودیت‌های جرم‌انگاری در موضوعات اجتماعی (فیلم و کلیپ)

استاد محسن انبیایی در قسمت اول سخنان خود درباره محدودیتهای جرم انگاری در موضوعات اجتماعی، به مسئله کمبود روایت در ادله ضمان پرداخته اند.

ادامه خواندنمحدودیت‌های جرم‌انگاری در موضوعات اجتماعی (فیلم و کلیپ)

نگاهی بر مبانی حکم عدم قصاص پدر (متن کامل)

در جرایم موجب قصاص، مجرمینی که مرتکب قتل عمد شده‌ باشند محکوم به قصاص نفس خواهند بود. اما از این حکم، قصاص پدری که فرزند خود را به قتل برساند…

ادامه خواندننگاهی بر مبانی حکم عدم قصاص پدر (متن کامل)
Read more about the article بررسی شراکت اسباب در قتل دختر تالشی (متن کامل)
استاد مقامی- مناط

بررسی شراکت اسباب در قتل دختر تالشی (متن کامل)

یکی از مسائل مبنایی در تبیین جرائم اجتماعی، توجه به اسباب وقوع جرم و میزان سببیت آنهاست. در ماجرای ناگوار قتل رومینا اشرفی با دو سبب که زمینه قتل را…

ادامه خواندنبررسی شراکت اسباب در قتل دختر تالشی (متن کامل)
Read more about the article بررسی شراکت اسباب در قتل دختر تالشی (فیلم و کلیپ)
فقه و جرم اجتماعی

بررسی شراکت اسباب در قتل دختر تالشی (فیلم و کلیپ)

استاد عبدالمجید مقامی در این رابطه به تطبیق این اتفاق ناگوار با قاعده فقهی مطرح در مسئله پرداخته‌اند. ایشان ضمن تحلیل اقوال موجود در قاعده «سببیت»، «اعانت بر اثم» و…

ادامه خواندنبررسی شراکت اسباب در قتل دختر تالشی (فیلم و کلیپ)

موضوع شناسی و نظام مسائل

از جمله رویکردهای "مناط" مواجهه عالمانه و فقهی با مسائل اجتماعی و روز جامعه است. بر همین اساس یکی از موضوعات چالش‌برانگیز، مسئله قصاص و علی‌الخصوص قصاص والد است که…

ادامه خواندنموضوع شناسی و نظام مسائل

تیزر پرونده پنجم

در میان تمام روایت‌‌های ضدونقیضی که درباره قتل دختر تالشی مطرح شده، این مطلب مسلم است که رومینا دختری چهارده ساله بود که فردای ماجرای فراری دادنش توسط جوانی 28 ساله، به دست پدرش در خواب کشته شد.

ادامه خواندنتیزر پرونده پنجم