previous arrow
next arrow
Slider

آخرین مطالب

موضوع شناسی فضای مجازی در دو بستر فردی و اجتماعی

ملاک تعزیر نهادهای اجتماعی در فقه حکومتی – قسمت پنجم: موضوع شناسی فضای مجازی در دو بستر فردی و اجتماعی

استاد مهدی توسلی در بخش پایانی گفتار خود، با نگاهی حِکمی، به موضوع‌شناسی نسبتا مفصلی در خصوص فضای مجازی در دو بستر فردی و اجتماعی پرداختند. ایشان بستر فضای مجازی را بستر حرکت بر قوه عاقله مخاطبان قلمداد کرده و

...
کیفیت تعزیر جامعه

ملاک تعزیر نهادهای اجتماعی در فقه حکومتی – قسمت چهارم:کیفیت تعزیر جامعه

حجت الاسلام توسلی در قسمت چهارم، به بررسی کیفیت تعزیر نهادها می‌پردازند. ایشان در این خصوص خاطرنشان کردند: “از آن حیث که کیفیت تعزیر به تشخیص حاکم است، می‌توان قالب‌های مختلفی را برای آن تعیین کرد و چون مناط تعزیر،

...
چیستی و مبانی جرم انگاری یک جامعه

ملاک تعزیر نهادهای اجتماعی در فقه حکومتی – قسمت سوم:چیستی و مبانی جرم انگاری یک جامعه

استاد مهدی توسلی در این قسمت، مبانی جرم انگاری برای یک جامعه یا یک نهاد اجتماعی را مورد بررسی قرار دادند. ایشان با استناد به کلام علامه طباطبایی (ره) جامعه را همانند فرد، دارای قوا و هویتی مستقل دانستنه و

...
صدق عنوان مجرمانه بر افعال تسبیبی افراد

ملاک تعزیر نهادهای اجتماعی در فقه حکومتی – قسمت دوم: صدق عنوان مجرمانه بر افعال تسبیبی افراد

استاد توسلی در قسمت دوم گفتار خود، به مسئله صدق عنوان مجرمانه بر افعال تسبیبی افراد پرداختند. ایشان در این بخش خاطر نشان کردند: «در جرایم می توان علاوه بر عنوان مجرمانه‌ای که بر مباشر جرم تطبیق می شود، به

...
قلمرو علم فقه

ملاک تعزیر نهادهای اجتماعی در فقه حکومتی- قسمت اول: قلمرو علم فقه

حجت الاسلام مهدی توسلی استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، در سومین گفتار از پرونده پنجم «مناط» به تبیین «ملاک تعزیر نهادهای اجتماعی و حکومتی» می‌پردازند.  استاد توسلی در بخش اول این گفتار، با بیان مقدمه ای در خصوص تعیین

...
فقه و سایست جنایی اسلام

فقه و سیاست جنایی اسلام-قسمت سوم

حجت الاسلام محمدی جورکویه در بخش پایانی گفتار خود، ضمن انتقاد از عدم تخصص گرایی در ابواب فقهی، به ارائه الگوی استنباطی در خصوص ابوابی چون قصاص و دیات پرداختند. ایشان در ضمن بیان ناتمام بودن شیوه اجتهادی سابق در

...
فقه و سیاست جنایی اسلام

فقه و سیاست جنایی اسلام-قسمت دوم

 در بخش دوم گفتار استاد محمدی جورکویه،”ماهیت سیاست جنایی اسلام” مورد توجه قرار گرفته است. این مساله شامل پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی و پیشگیری کیفری معرفی شده است.  ایشان فقه کیفری و حقوق کیفری را برای حل اینگونه از جرایم

...

پرونده‌های ویژه

Slider

پرونده‌ها

” تنقیح مناط“ از زمان محقق حلی صریحا مطرح و به کار بسته شده و در کانون توجه فقهای شیعه قرار گرفت. می‌توان کشف علت و مناط احکام را یکی از مهمترین دغدغه های فقیه در طول فعالیت علمی او دانست که یافتن آن نه تنها منجر به کشف احکام و حل مسائل جدید می‌شود، بلکه تقرّبی نسبت به حقیقت لوح محفوظ ایجاد می‌کند. این تقرب فارغ از تعالی شخص او و جامعه فقهی، منطق شریعت و ارتباطات احکام را آشکار کرده و در نتیجه زمینه حل مسائلی که بی‌پاسخ مانده و حتی مسائلی که اشعاری درباره آنها وجود نداشته را فراهم می‌آورد.

Vector Smart Object-2