ملا شدن-شب زنده دار

کلیپ: درس خواندن و ملاشدن قانون دارد

فقهای ما بعد از شصت سال تازه می گویند علی الاحوط. درس خواندن و ملاشدن قانون دارد …

ارسال دیدگاه

توجه: برای ارسال پیام لازم است همه فیلدها پر شود.