کلیپ: الفقه الاجتماعی

اولین تغییری که در فقه به آن احتیاج داریم تغییر “فقه” به “فقه اجتماعی” است.

دیدگاهتان را بنویسید