تیزر نشست دوم

تیزر نشست دوم: مبانی فقه نظام ساز در اندیشه امام و رهبری

با حضور حضرت آیت الله شب زنده‌دار

دیدگاهتان را بنویسید