مقدمه‌ای بر نشست اول

به عنوان مقدمه‌ای بر نشست اول طرح خلاصه‌ای از دیدگاه‌های اساتید در خصوص ماهیت فقه نظام می‌تواند راهگشا باشد: خلاصه‌ای از دیدگاه‌های حجت الاسلام مقیمی برای تنقیح مسئله و محل…

ادامه خواندن مقدمه‌ای بر نشست اول
لوازم فقهی و اصولی گام دوم انقلاب
پیش نشست فقه نظام- مناط- پرونده اول

لوازم فقهی و اصولی گام دوم انقلاب

لوازم فقهی و اصولی گام دوم انقلاب در اندیشه رهبری "تحريريه مناط" بیانیه گام دوم انقلاب به منزله افقی جدید برای انقلاب اسلامی است که سه واژه خود‌سازی، جامعه پردازی،…

ادامه خواندن لوازم فقهی و اصولی گام دوم انقلاب