مقدمه‌ای بر نشست اول

به عنوان مقدمه‌ای بر نشست اول طرح خلاصه‌ای از دیدگاه‌های اساتید در خصوص ماهیت فقه نظام می‌تواند راهگشا باشد: خلاصه‌ای از دیدگاه‌های حجت الاسلام مقیمی برای تنقیح مسئله و محل…

ادامه خواندنمقدمه‌ای بر نشست اول
Read more about the article لوازم فقهی و اصولی گام دوم انقلاب
پیش نشست فقه نظام- مناط- پرونده اول

لوازم فقهی و اصولی گام دوم انقلاب

لوازم فقهی و اصولی گام دوم انقلاب در اندیشه رهبری "تحريريه مناط" بیانیه گام دوم انقلاب به منزله افقی جدید برای انقلاب اسلامی است که سه واژه خود‌سازی، جامعه پردازی،…

ادامه خواندنلوازم فقهی و اصولی گام دوم انقلاب