مناط

ماهیت و امکان تحقق علوم انسانی اسلامی (متن کامل)

حقیقت علوم انسانی اسلامی

پس از مناقشات اخیر پیرامون امکان اقتصاد اسلامی مباحث متعددی در زوایای مختلف مسئله اسلامی‌سازی علم اقتصاد مطرح شد. بررسی کلی این مسئله در قالب اسلامی‌سازی علوم انسانی علی‌رغم تردیدهای ناشی از مجرد بودن عنوان کلی علوم انسانی از واقعیت علم اقتصاد، می‌تواند در حل آن راه‌گشا باشد. دلیل این مطلب مشابهت‌های روشی این علوم […]

نقد و بررسی روشمند نفی علم اقتصاد اسلامی (متن کامل)

نقد و بررسی روشمند نفی علم اقتصاد اسلامی

استاد قاسم عارف در نوشتار زیر به درخواست مناط به تحلیل دعاوی حجت الاسلام علوی بروجردی در انکار اقتصاد اسلامی پرداخته‌اند. ایشان سخنان مطرح شده را در پنج محور مورد بررسی و نقد قرار داده‌اند. داعیه علمی نداشتن اسلام؛ انکار اقتصاد اسلامی؛ عقلایی بودن علم اقتصاد و ارشادی بودن روایات مرتبط با آن؛ ادعای مرشد […]

بررسی و نقد اظهارات اخیر در انکار اقتصاد اسلامی (متن کامل)

بررسی و نقد اظهارات اخیر در انکار اقتصاد اسلامی

چندی پیش جناب حجت الاسلام علوی بروجردی در مصاحبه‌ای با سایت اکو ایران ضمن ارائه توصیفی از وضعیت اقتصادی کشور در چند دهه گذشته، به مقوله علم اقتصاد اسلامی پرداختند. ایشان بر مبنای این فرض که احکام تاسیسی فقه در اقتصاد در نسبت احکام ارشادی دارای قلت است، فقه را در ایجاد و تدوین یک […]

ماهیت و چگونگی تحقق مکتب اقتصاد اسلامی (متن کامل)

ماهیت و چگونگی تحقق مکتب اقتصاد اسلامی

سخن پیرامون اقتصاد اسلامی در سالیان اخیر فراوان بوده؛ از بررسی‌های علمی در مبادی معرفت‌شناختی و انسان‌شناختی اقتصاد گرفته تا گمانه‌زنی‌هایی در امکان یا فایده اقتصاد اسلامی. اما آنچه کمبود آن احساس می‌شود تبیین شرایط، مقدمات و لوازم عینی برای تحقق اقتصاد اسلامی چه در مقام نظام و مکتب، و چه در مقام علم به […]

اقتصاد اسلامی؛ معنا، امکان و روش

اقتصاد اسلامی؛ معنا، امکان و روش

اقتصاد اسلامی شاید مهمترین عرصه‌ای باشد که مناقشات اسلامی سازی آن از بعد نظری فراتر رفته و به جهت نیاز فوری حاکمیت به عرصه عمل وارد شده است. در سالهای اخیر منکران وجود اقتصاد اسلامی دلایل متعددی را برای ادعای خود مطرح کرده‌‌اند که دال مرکزی آن تجربی بودن و استقلال اقتصاد از زمینه‌های ایدئولوژیک […]