فیلم کوتاه نشست دوم
مبانی فقه نظام ساز- مناط- فیلم کوتاه

فیلم کوتاه نشست دوم

حضرت  آیت الله شب زنده دار در دومین نشست از سلسله نشست های مناط انقلاب اسلامی را حوزوی الحدوث و حوزوی البقاء دانستند و از این رو عدم دخالت تام…

ادامه خواندن فیلم کوتاه نشست دوم