گزارش صوتی نشست اول گروه حکمرانی تعلیم و تربیت

صوت کامل اولین نشست موضوع شناسی گروه حکمرانی تعلیم و تربیت اندیشکده مناط با موضوع نگاهی بر چالش‌های فقهی حکمرانی تعلیم و تربیت

صوت کامل نشست اول گروه تعلیم و تربیت

دیدگاهتان را بنویسید