چالش های دانشگاه و حوزه در پاسخ به مسائل حاکمیتی

رسیدن به پاسخ‌های مسئله‌های حکمرانی فضای مجازی در محیط‌های دانشگاهی و حوزوی با چالش‌هایی روبروست. در این کلیپ کوتاه به چالش اصلی هر کدام از این دو نهاد اشاره می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید