نگاهی بر چالش های فقهی حکمرانی تعلیم و تربیت

اولین نشست از نشست های موضوع شناسی گروه حکمرانی تعلیم و تربیت اندیشکده مناط با حضور استاد مصطفی فیض برگزار گردید. در این نشست مروری بر چالش های فقهی حکمرانی نظام تعلیم و تربیت انجام شد.

دیدگاهتان را بنویسید