مناط

قاعده احسان و اجبار حاکمیت بر تزریق واکسن

اسـتاد علی رحمانـی سـبزواری در مصاحبه با مناط ضمـان و مسـئولیتهای پزشـک و متصدیـان درمـان را در مـورد واکسیناسـیون در حالتهـای مختلـف تحقیـق کـرده و بـه دلالتهـای قاعـده احسـان در تجویـز واکسیناسـیون عمومـی بـا وجـود ضـرر بـه افـراد معـدود پرداخته‌اند.
در این کلیپ کوتاه جریان قاعده احسان برای دولت اسلامی در مورد آسیب‌های واکسیناسیون و شرایط محسن بودن دولت مطرح شده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *