قاعده احسان در آسیب های کرونایی

مستند قاعده احسان در آسیب‌های کرونایی با بهره‌گیری از مباحث مطرح‌شده توسط اساتید بزرگوار در پرونده ششم امکان جریان قاعده احسان در تصمیمات کرونایی حاکمیت و تبعات آن را مورد بررسی قرار داده است.

دیدگاهتان را بنویسید