غلبه رویکرد اجتماعی در مطالعات فضای سایبر

در این کلیپ کوتاه به غلبه رویکرد اجتماعی در مطالعات سیاستی و لزوم ارائه صورت‌‌بندی فقهی برای این عرصه اشاره می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید