شکل‌گیری نظامات اجتماعی در بستر شبکه

در این کلیپ به شکل‌گیری نظامات اجتماعی در بستر شبکه و نسبت آنها با نظامات خارجی اشاره می‌شود. بر اساس این نسبت و رابطه می‌توان ماموریت وزارت ارتباطات را در قبال نظامات موجود در فضای مجازی فهم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید