شروط واردات واکسن از کشورهای متخاصم و غیر متخاصم

آیت الله سیفی مازندرانی (دام عزه) استاد گرانقدر و موسس “معهد الاجتهاد الفعال” در قالب پرسش و پاسخ‌های کوتاه به مسائل خرید واکسن از کشورهای خارجی پرداختند. این استاد معزز در بخشی از مصاحبه‌ای که با مناط داشته‌اند، به تبیین ملاک ها و شروط فقهی واردات واکسن از خارج (اعم از متخاصم و غیر متخاصم) پرداختند.

دیدگاهتان را بنویسید