راهکارهای بهینه در پاسخ به مسائل جدید

استفاده از قواعد فقهیه به عنوان دکترین؛ متفکری محوری؛ و تعامل مراکز موضوع‌‌شناسی و حکم‌شناسی سه راه‌کار برای رسیدن به فرایند بهینه پاسخ به مسائل فضای مجازی است. در این کلیپ کوتاه هر کدام از این رویکردها به صورت اجمالی توضیح داده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید