تیزر ماهیت داده و مالکیت آن

در نشست سوم و چهارم مناط مالکیت داده‌ها در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت. مالیت داده قبل و بعد از تجمیع؛ مالکیت آن و دامنه تصرفات حاکمیت در داده‌ها از جمله سرفصل‌هاییست که در این دو جلسه به آن پرداخته شد. در نشست سوم حجت الاسلام رستمی چارچوبی را برای پردازش این مسئله ارائه کرده و به چهار پرسش اصلی در این زمینه پرداخته‌اند. در نشست چهارم در طرف مقابل حجت الاسلام توسلی دیدگاه‌های ایشان را با توجه به رویکرد متفاوتی که نسبت به مسئله دارند مورد بررسی و نقد قرار داده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید