بررسی و نقد اظهارات اخیر در انکار اقتصاد اسلامی

بررسی و نقد اظهارات اخیر در انکار اقتصاد اسلامی: فیلم و کلیپ

استاد محمد مادرشاهی به بررسی و نقد اظهارات اخیر در انکار اقتصاد اسلامی پرداختند.

دیدگاهتان را بنویسید