ویژه نامه «چالش‌های فقهی واکسیناسیون کرونا»

ویژه نامه پرونده ششم مناط منتشر شد. این ویژه‌نامه با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به بررسی جامع سویه‌های فقهی واکسیناسیون کرونا از جمله: ماهیت‌شناسی بیماری و پاندمی کرونا،…

ادامه خواندن ویژه نامه «چالش‌های فقهی واکسیناسیون کرونا»

حق اجبار حاکمیت در واکسیناسیون عمومی

استاد محمدجواد مجتهد شبستری استاد سطوح عالی حوزه علمیه و عضو مجلس خبرگان رهبری، در خصوص اجبار حاکمیت در واکسیناسیون عمومی، یادداشت صوتی کوتاهی را در اختیار مناط گذاشتند:متن کامل…

ادامه خواندن حق اجبار حاکمیت در واکسیناسیون عمومی

کاربست قاعده اضطرار در تزاحم خرید یا تولید واکسن

استاد موسوی در یادداشت علمی زیر که به درخواست مناط به رشته تحریر درآورده‌اند بحثی منقح و مستدل را در سویه‌های فقهی مسئله خرید واکسن سامان داده‌اند. ایشان با استفاده…

ادامه خواندن کاربست قاعده اضطرار در تزاحم خرید یا تولید واکسن

بررسی ابعاد فقهی الزام حکومت در واکسیناسیون عمومی

بررسی جواز و منع رفتارهای حاکمیت در موقعیت‌های مختلف از منظر فقه یکی از توقعات موجود از حوزه علمیه است. استاد اسلامیان در این نوشتار که به درخواست مناط ضمن…

ادامه خواندن بررسی ابعاد فقهی الزام حکومت در واکسیناسیون عمومی

الزمات فقهی رتبه‌بندی در توزیع واکسن

استاد شورگشتی در نوشتار زیر در پاسخ به سوال مناط پیرامون رتبه‌بندی دریافت‌کنندگان واکسن، تحلیلی فنی را در این مسئله ارائه کرده‌اند. ایشان در بیانی اجمالی با تمرکز بر عنوان…

ادامه خواندن الزمات فقهی رتبه‌بندی در توزیع واکسن

حکم فقهی خرید واکسن خارجی در فرض تزاحم

یکی از مهمترین گلوگاه‌هایی که حضور فقه را در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی ضرورت می‌بخشد تزاحماتی است که در اداره امور کشور رخ می‌دهد. کوچک یا بزرگ‌ مقیاس بودن موضوعات؛ احتمال بالای…

ادامه خواندن حکم فقهی خرید واکسن خارجی در فرض تزاحم
حکم فقهی خرید واکسن خارجی در فرض تزاحم
واکسن کرونا- مناط- استاد عارف

حکم فقهی خرید واکسن خارجی در فرض تزاحم

استاد قاسم عارف مدرس سطوح عالی در گفتار علمی خود تزاحمات خرید واکسن را مورد بررسی فقهی قرار دادند. همچنین در خصوص جایگاه کارشناس تخصصی در تبیین موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی…

ادامه خواندن حکم فقهی خرید واکسن خارجی در فرض تزاحم

اهمیت موضوع شناسی در فقه (بخش دوم:رویکرد اجتهادی در شناخت موضوعات، مهم‌ترین تحول در علم فقه)

استاد بنیادی در بخض دوم یادداشت خود رویکرد اجتهادی در شناخت موضوعات را تبیین کرده اند. ایشان به نقش تحولی این مهم در علم فقه اشاره کرده‌اند: در بخش دوم…

ادامه خواندن اهمیت موضوع شناسی در فقه (بخش دوم:رویکرد اجتهادی در شناخت موضوعات، مهم‌ترین تحول در علم فقه)

اهمیت موضوع‌شناسی در علم فقه(بخش اول: اهمیت موضوع‌شناسی فقه در عصر حاضر نسبت به ادوار دیگر)

استاد حسین بنیادی نایب رییس مجمع عمومی جامعه مدرسین و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم در پاسخ به مباحثی که اخیرا پیرامون جایگاه «موضوع‌شناسی» طرح شده، یادداشتی را در…

ادامه خواندن اهمیت موضوع‌شناسی در علم فقه(بخش اول: اهمیت موضوع‌شناسی فقه در عصر حاضر نسبت به ادوار دیگر)