قاعده لاضرر و آزمایش واکسن کرونا

اسـتاد مهـدی توسـلی در مصاحبه تفصیلی با منـاط به مباحثی چون مبانی حِکمی مسائل فقهی واکسیناسیون، ضمان دولت و حکم اخلال‌گران در فرایند واکسیناسیون می‌پردازند.
در این کلیپ کوتاه به دوگانه تولید ملی واکسن و ضررهایی که ممکن است به واسطه آن بر جامعه وارد شود اشاره شده است. ایشان بررسی خود را در چارچوب قاعده لاضرر و تزاحم آن با منافع کلان ملی صورت داده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید