بررسی محدوده ممنوعیت تقویت کشورهای متخاصم

استاد محمد استوار میمندی در مصاحبه با مناط به ملاحظات فقهی خرید واکسن از کشورهای خارجی پرداخته و مسئولیت دولت در قبال صدماتی که در واکسیناسیون به مردم وارد می‌شود را بررسی می‌کنند.
در کلیپ زیر دیدگاه ایشان درباره تعریف کشور متخاصم و ملاک حرمت دادوستد با آن و همچنین شرایط جائز بودن معامله با کشورهایی که عنوان متخاصم بر آنها صدق می‌کند را مشاهده می‌کنید.

دیدگاهتان را بنویسید