فقه و جرم اجتماعی

تیزر پرونده پنجم: فقه و جرم اجتماعی

قتل فجیع دختر تالشی (رومینا اشرفی) توسط پدرش یکی از اتفاقات مهمی است که در سال جاری به صورت فراگیر سبب جریحه‌دار شدن افکار عمومی و به دنبال آن طرح مباحثی همچون قصاص والد و … شد. اما پرداخت فقهی و اخلاقی پیرامون ابعاد اجتماعی این قتل مورد غفلت واقع گشت. غفلتی که به تکرار این حوادث و مخفی ماندن مسببین اصلی منجر می شود. مناط در پرونده جدید خود واکاوی مسائلی از این دست را در دستور کار خود قرار داده است. 

در تیزر زیر به برخی از سوالات محوری این پرونده اشاره شده است:

همچنین مروری بر سرفصل های مطروحه توسط اساتید بزرگواری که در این پرونده مشارکت داشتند را در کلیپ زیر ببینید:

ارسال دیدگاه

توجه: برای ارسال پیام لازم است همه فیلدها پر شود.