استاد عبدالمجید مقامی، مدرس سطوح عالی و خارج فقه و اصول و از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اولین گفتار از پرونده پنجم مناط مساله سببیت و مباشرت در قتل رومینا اشرفی را مورد بررسی قرار داده اند. ایشان مباحث خود را پیرامون بررسی و اثبات شراکت اسباب در قتل مزبور سامان داده‌اند. …
استاد مهدی توسلی در بخش پایانی گفتار خود، با نگاهی حِکمی، به موضوع‌شناسی نسبتا مفصلی در خصوص فضای مجازی در دو بستر فردی و اجتماعی پرداختند. ایشان بستر فضای مجازی را بستر حرکت بر قوه عاقله مخاطبان قلمداد کرده و خاطرنشان کردند: چه در ساحت فردی و چه در ساحت اجتماعی باید از تقویت ناهمگون …
حجت الاسلام توسلی در قسمت چهارم، به بررسی کیفیت تعزیر نهادها می‌پردازند. ایشان در این خصوص خاطرنشان کردند: “از آن حیث که کیفیت تعزیر به تشخیص حاکم است، می‌توان قالب‌های مختلفی را برای آن تعیین کرد و چون مناط تعزیر، تأدیب است، حاکم با در نظر گرفتن نقطه ضعف آن نهاد، در صدد جبران آن …
استاد مهدی توسلی در این قسمت، مبانی جرم انگاری برای یک جامعه یا یک نهاد اجتماعی را مورد بررسی قرار دادند. ایشان با استناد به کلام علامه طباطبایی (ره) جامعه را همانند فرد، دارای قوا و هویتی مستقل دانستنه و بیان داشتند که سنجش میزان موفقیت یک گروه یا یک نهاد، به معنای مکلف دانستن …
استاد توسلی در قسمت دوم گفتار خود، به مسئله صدق عنوان مجرمانه بر افعال تسبیبی افراد پرداختند. ایشان در این بخش خاطر نشان کردند: «در جرایم می توان علاوه بر عنوان مجرمانه‌ای که بر مباشر جرم تطبیق می شود، به صورت مستقل نقش سبب (اعم از فرد و نهاد) را نیز مورد مطالعه قرار داد …
حجت الاسلام مهدی توسلی استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، در سومین گفتار از پرونده پنجم «مناط» به تبیین «ملاک تعزیر نهادهای اجتماعی و حکومتی» می‌پردازند.  استاد توسلی در بخش اول این گفتار، با بیان مقدمه ای در خصوص تعیین قلمرو علم فقه بیان داشتند: “تمامی گزاره‌هایی که به دین نسبت داده می شود اعم …
حجت الاسلام محمدی جورکویه در بخش پایانی گفتار خود، ضمن انتقاد از عدم تخصص گرایی در ابواب فقهی، به ارائه الگوی استنباطی در خصوص ابوابی چون قصاص و دیات پرداختند. ایشان در ضمن بیان ناتمام بودن شیوه اجتهادی سابق در حل معضلات قضایی، در تبیین الگوی استنباطی را راه گشا و حلال مشکلات قضایی خاطرنشان …
 در بخش دوم گفتار استاد محمدی جورکویه،”ماهیت سیاست جنایی اسلام” مورد توجه قرار گرفته است. این مساله شامل پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی و پیشگیری کیفری معرفی شده است.  ایشان فقه کیفری و حقوق کیفری را برای حل اینگونه از جرایم اجتماعی کافی نمی دانند و معتقدند که رمز موفقیت یک جامعه در امر مبارزه با …
حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی محمدی جورکویه عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در دومین گفتار از پرونده پنجم “مناط” به مساله فقدان سیاست‌های جنایی پیش‌گیرنده در جرم‌های اجتماعی می‌پردازند. استاد محمدی در بخش اول این گفتار ، ضمن بیان مقدمات و تبیین اصطلاحات دخیل در مسئله، در …
بررسی شراکت بسترهای مجازی به عنوان شخصیت حقوقی در این قتل بخش دیگری از گفتار استاد مقامی است. سوال این است که آیا شبکه‌های مجازی را می‌توانیم به عنوان سبب، شریک در جرم بدانیم؟ اصلاً شبکه‌های مجازی می‌توانند بعنوان شخصیت حقوقی ملاحظه شوند؟ برای اینکه بتوانیم جواب سوال دوم را بدهیم اول باید این را …
استاد مقامی در این قسمت با عبور از مساله ضمان قتل، به بررسی جرم جوان اغفال‌گر با استفاده از قواعد دیگری پرداخته‌اند. سوال محوری که در این بخش استاد درصدد پاسخ به آن است از این قرار است: آن پسر و شبکه‌های مجازی در واقع سبب هستند؛ زیرا اگرچه مستقیما اقدام به قتل نکرده‌اند اما …
استاد عبدالمجید مقامی در این قسمت با بررسی برخی آراء، امکان اثبات ضمان قتل برای پسر اغفال‌گر را مورد بررسی قرار دادند. ایشان معتقد است: بر مبنای نظریه صاحب ریاض، در قضیه ما قطعاً آن پسر که اسباب قتل را فراهم کرده است، سبب بوده و مجرم محسوب می‌شود. البته دلیلی که صاحب ریاض با …
استاد مقامی در قسمت دوم گفتار خود مساله شراکت جوان اغفال‌گر در پرونده قتل را مورد بررسی قرار داده اند. ایشان در این بخش خاطرنشان کردند: «از میان قواعد بیشترین استفاده‌ی ما از قاعده اتلاف بالمباشر و السبب است؛ البته از قواعدی مثل قاعده‌ی لاضرر – که مرحوم صاحب ریاض (علامه سید علی طباطبایی) بهره …
استاد عبدالمجید مقامی، مدرس سطوح عالی و خارج فقه و اصول و از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اولین گفتار از پرونده پنجم مناط مساله سببیت و مباشرت در قتل رومینا اشرفی را مورد بررسی قرار داده اند. ایشان مباحث خود را پیرامون بررسی و اثبات شراکت اسباب در قتل مزبور سامان داده‌اند.   …
مسئله قصاص و علی‌الخصوص قصاص والد که در ماه‌های اخیر به بهانه قتل دردناک دختر تالشی بیش از پیش مطرح شده، دارای جنبه‌های مختلف فردی و اجتماعی است. “مناط” در پرونده پیش رو درصدد است تا با بررسی عوامل دخیل در این قتل، نظرگاهی به اسباب اجتماعی دخیل در موضوعات فقهی پیش روی مخاطبین قرار …
قتل فجیع دختر تالشی (رومینا اشرفی) توسط پدرش یکی از اتفاقات مهمی است که در سال جاری به صورت فراگیر سبب جریحه‌دار شدن افکار عمومی و به دنبال آن طرح مباحثی همچون قصاص والد و … شد. اما پرداخت فقهی و اخلاقی پیرامون ابعاد اجتماعی این قتل مورد غفلت واقع گشت. غفلتی که به تکرار …