اطلاع رسانی نشست دوم

دومین نشست از سلسله نشست‌های مناط با عنوان: «مبانی فقه نظام ساز در اندیشه امام و رهبری» با حضور حضرت آیت‌الله شب زنده دار برگزار می‌شود. این نشست در تاریخ…

ادامه خواندن اطلاع رسانی نشست دوم