مناط

مقایسه دو مکتب اصولی تحلیلی و تطبیقی با بررسی آرای امام خمینی و آیت‌الله خویی*

هر کدام از این دو مکتب در سه زمینه “صدور روایت”، “محتوای روایت”، و “تعیین وضعیت موارد نبود روایت یا آیه” مسیرى متمایز و البته متناسب با اصول و مبانی خود را شکل داده و تحقق بخشیده اند. شایان ذکر است مبانی حضرت امام را متعلق به مکتب تحلیلی و مبانی آیت الله خویی را […]

دلائل فقهی حرمت سلاح هسته‌ای–قسمت دوم

استاد احمد مبلغی در یادداشتی با عنوان «دلائل فقهی تحریم سلاح‌های اتمی»، اشار‌اتی به ادله فقهی این تحریم داشته‌اند : ویژگی فقه شیعه این است که در قبال اندیشه‌های فطری، فراگیر و بدیهی بشر، بی هر تردید و به‌ دور از هرگونه نگاه دشوارنگر یا سرگشته در پیچ و خم‌ها، فتوایی هماهنگ و همراه ارائه […]

دلائل فقهی حرمت کاربرد سلاح هسته‌ای – قسمت اول*

سلاح هسته ای-کعبی

حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیام به نخستين كنفرانس بين‌المللی خلع سلاح هسته‌ای و عدم اشاعه آن، در تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ فرمودند: «به اعتقاد ما افزون بر سلاح هسته‌ای، دیگر انواع سلاح‌های کشتار جمعی، نظیر سلاح شیمیایی و سلاح میکروبی نیز تهدیدی جدی علیه بشریت تلقی می‌شوند. ملت ایران که خود قربانی کاربرد سلاح شیمیایی است، […]

نوآوری امام در فقه سیاسی: قاعده سلطنت و حل تعارض آن با حکم حکومتی*

نواوری امام در فقه سیاسی-مهدی زادگان

امام خمینی با فرض اینکه حکومت از احکام اولیه است، محدوده اختیارات آن را تا آنجا می‌داند که: حکومت می‌تواند قرارداهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد، مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند. (صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۵۲). حال این عقیده چگوه با مرسله […]

امام خمینی و توسعه جایگاه فقه حکومتی*

امام و جایگاه فقه حکومتی-ایزدهی

جایگاه فقه حکومتی امام خمینی با نگرش فراشمول به فقه، احتساب حکومت به عنوان فلسفه عملی فقه، ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه و تاکید بر مولفه‌‌هایی مانند مصلحت، زمان و مکان، حکم حکومتی، گستره‌ای از اختیارات که مفید اداره مطلوب دینی و دنیوی جامعه بوده و مفید کارآمدی نظام دینی در اداره مطلوب جامعه است […]

تیزر نشست دوم

تیزر نشست دوم: مبانی فقه نظام ساز در اندیشه امام و رهبری

با حضور حضرت آیت الله شب زنده‌دار