قاعده احسان در آسیب های کرونایی

مستند "قاعده احسان در آسیب‌های کرونایی" با بهره‌گیری از مباحث مطرح‌شده توسط اساتید بزرگوار در پرونده ششم(چالشهای فقهی واکسیناسیون کرونا) امکان جریان قاعده احسان در تصمیمات کرونایی حاکمیت و تبعات آن را مورد بررسی قرار داده است.

ادامه خواندنقاعده احسان در آسیب های کرونایی

ویژه نامه «چالش‌های فقهی واکسیناسیون کرونا»

ویژه نامه پرونده ششم مناط منتشر شد. این ویژه‌نامه با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به بررسی جامع سویه‌های فقهی واکسیناسیون کرونا از جمله: ماهیت‌شناسی بیماری و پاندمی کرونا،…

ادامه خواندنویژه نامه «چالش‌های فقهی واکسیناسیون کرونا»

حق اجبار حاکمیت در واکسیناسیون عمومی

استاد محمدجواد مجتهد شبستری استاد سطوح عالی حوزه علمیه و عضو مجلس خبرگان رهبری، در خصوص اجبار حاکمیت در واکسیناسیون عمومی، یادداشت صوتی کوتاهی را در اختیار مناط گذاشتند:متن کامل…

ادامه خواندنحق اجبار حاکمیت در واکسیناسیون عمومی

کاربست قاعده اضطرار در تزاحم خرید یا تولید واکسن

استاد موسوی در یادداشت علمی زیر که به درخواست مناط به رشته تحریر درآورده‌اند بحثی منقح و مستدل را در سویه‌های فقهی مسئله خرید واکسن سامان داده‌اند. ایشان با استفاده…

ادامه خواندنکاربست قاعده اضطرار در تزاحم خرید یا تولید واکسن

بررسی ابعاد فقهی الزام حکومت در واکسیناسیون عمومی

بررسی جواز و منع رفتارهای حاکمیت در موقعیت‌های مختلف از منظر فقه یکی از توقعات موجود از حوزه علمیه است. استاد اسلامیان در این نوشتار که به درخواست مناط ضمن…

ادامه خواندنبررسی ابعاد فقهی الزام حکومت در واکسیناسیون عمومی

الزمات فقهی رتبه‌بندی در توزیع واکسن

استاد شورگشتی در نوشتار زیر در پاسخ به سوال مناط پیرامون رتبه‌بندی دریافت‌کنندگان واکسن، تحلیلی فنی را در این مسئله ارائه کرده‌اند. ایشان در بیانی اجمالی با تمرکز بر عنوان…

ادامه خواندنالزمات فقهی رتبه‌بندی در توزیع واکسن

حکم فقهی خرید واکسن خارجی در فرض تزاحم

یکی از مهمترین گلوگاه‌هایی که حضور فقه را در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی ضرورت می‌بخشد تزاحماتی است که در اداره امور کشور رخ می‌دهد. کوچک یا بزرگ‌ مقیاس بودن موضوعات؛ احتمال بالای…

ادامه خواندنحکم فقهی خرید واکسن خارجی در فرض تزاحم
Read more about the article حکم فقهی خرید واکسن خارجی در فرض تزاحم
واکسن کرونا- مناط- استاد عارف

حکم فقهی خرید واکسن خارجی در فرض تزاحم

استاد قاسم عارف مدرس سطوح عالی در گفتار علمی خود تزاحمات خرید واکسن را مورد بررسی فقهی قرار دادند. همچنین در خصوص جایگاه کارشناس تخصصی در تبیین موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی…

ادامه خواندنحکم فقهی خرید واکسن خارجی در فرض تزاحم
Read more about the article تولید یا خرید، بررسی تزاحمات حاکمیتی در تهیه واکسن
مناط- واکسن کرونا- حسینی

تولید یا خرید، بررسی تزاحمات حاکمیتی در تهیه واکسن

استاد سید تقی حسینی در این بررسی با تبیین روش‌شناسی حل تزاحمات و تعارضاتی که در استنباط احکام موضوعات نوپدید پیش می‌آید، به فرایندی که فقیه می‌بایست نظرات کارشناسان متخصص…

ادامه خواندنتولید یا خرید، بررسی تزاحمات حاکمیتی در تهیه واکسن
Read more about the article موضوع شناسی واردات واکسن
واکسن کرونا- مناط- حسینی

موضوع شناسی واردات واکسن

استاد سید تقی حسینی در مصاحبه با مناط بـا بیـان امـور پیرامونـی مسـئله دوگانـه تولیـد داخلـی واکسـن و یـا خریـد آن از کشـورهای خارجـی، ضمـن تنقیـح محـل نـزاع به پاسخ…

ادامه خواندنموضوع شناسی واردات واکسن