مناط

گزارش علمی جلسه اول و دوم گروه حکمرانی فضای مجازی

نشست اول و دوم کارگروه فضای مجازی اندیشکده فقهی مناط با حضور اساتید حوزه علمیه و با ارائه سید امیررضا برقعی مسئول هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) برگزار شد. در جلسه اول به صورت گذرا به سرفصل‌های مهم در خط‌مشی‌گذاری فضای مجازی پرداخته شد و در جلسه دوم ابتدا […]

صوت کامل نشست اول گروه حکمرانی فضای مجازی

نشست اول موضوع‌شناسی گروه حکمرانی فضای مجازی با حضور یازده تن از اساتید سطوح عالی و آقای دکتر برقعی برگزار شد. در این جلسه به صورت گذرا به سرفصل‌های مهم در خط‌مشی‌گذاری فضای مجازی پرداخته شد. صوت کامل نشست اول گروه حکمرانی فضای مجازی

شکل‌گیری نظامات اجتماعی در بستر شبکه

شکل‌گیری نظامات اجتماعی در بستر شبکه

در این کلیپ به شکل‌گیری نظامات اجتماعی در بستر شبکه و نسبت آنها با نظامات خارجی اشاره می‌شود. بر اساس این نسبت و رابطه می‌توان ماموریت وزارت ارتباطات را در قبال نظامات موجود در فضای مجازی فهم کرد.

شکل‌گیری شبکه

شکل‌گیری شبکه

شبکه از ترکیب دو فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل می‌گیرد که در این کلیپ به صورت مختصر به آن اشاره می‌شود.

راهکارهای بهینه در پاسخ به مسائل جدید

استفاده از قواعد فقهیه به عنوان دکترین؛ متفکری محوری؛ و تعامل مراکز موضوع‌‌شناسی و حکم‌شناسی سه راه‌کار برای رسیدن به فرایند بهینه پاسخ به مسائل فضای مجازی است. در این کلیپ کوتاه هر کدام از این رویکردها به صورت اجمالی توضیح داده می‌شود.

تعریف فضای سایبر

تلقی و تعریف از فضای مجازی در حکمرانی آن نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در این کلیپ کوتاه به مولفه‌های شکل‌دهنده فضای مجازی و تعریف صحیح آن پرداخته می‌شود.

تاریخچه استعماری فضای مجازی

تاریخچه استعماری فضای مجازی

در این کلیپ کوتاه به تاریخچه شکل‌گیری اینترنت و بکارگیری آن توسط دولت ایالات متحده برای استعمار دیگر کشور‌ها اشاره می‌شود.

بنیان های فضای مجازی و تحول اجتماعی

در یک دیدگاه مهم برای فضای سایبر ۹ بنیان تحولی بر می‌شمرند که با ورود فضای مجازی به هر عرصه از نظامات اجتماعی تحولی شگرفت در آن عرصه بر مبنای این نه بنیان رخ می‌دهد.

بررسی رویکرد ها نسبت به فضای مجازی

در این فیلم کوتاه به سه رویکرد اصلی نسبت به فضای مجازی یعنی رویکرد فنی، اقتصادی و فنی اجتماعی پرداخته می‌شود و نشان داده می‌شود که رویکرد صحیح فنی اجتماعی است. همچنین به اقتضای خیر یا شر داشتن فضای مجازی و تهدید یا فرصت بودن آن اشاره می‌شود.