صوت کامل نشست اول گروه حکمرانی فضای مجازی

نشست اول موضوع‌شناسی گروه حکمرانی فضای مجازی با حضور یازده تن از اساتید سطوح عالی و آقای دکتر برقعی برگزار شد. در این جلسه به صورت گذرا به سرفصل‌های مهم…

ادامه خواندنصوت کامل نشست اول گروه حکمرانی فضای مجازی

شکل‌گیری نظامات اجتماعی در بستر شبکه

در این کلیپ به شکل‌گیری نظامات اجتماعی در بستر شبکه و نسبت آنها با نظامات خارجی اشاره می‌شود. بر اساس این نسبت و رابطه می‌توان ماموریت وزارت ارتباطات را در…

ادامه خواندنشکل‌گیری نظامات اجتماعی در بستر شبکه

راهکارهای بهینه در پاسخ به مسائل جدید

استفاده از قواعد فقهیه به عنوان دکترین؛ متفکری محوری؛ و تعامل مراکز موضوع‌‌شناسی و حکم‌شناسی سه راه‌کار برای رسیدن به فرایند بهینه پاسخ به مسائل فضای مجازی است. در این…

ادامه خواندنراهکارهای بهینه در پاسخ به مسائل جدید

چالش های دانشگاه و حوزه در پاسخ به مسائل حاکمیتی

رسیدن به پاسخ‌های مسئله‌های حکمرانی فضای مجازی در محیط‌های دانشگاهی و حوزوی با چالش‌هایی روبروست. در این کلیپ کوتاه به چالش اصلی هر کدام از این دو نهاد اشاره می‌شود.

ادامه خواندنچالش های دانشگاه و حوزه در پاسخ به مسائل حاکمیتی

تعریف فضای سایبر

تلقی و تعریف از فضای مجازی در حکمرانی آن نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در این کلیپ کوتاه به مولفه‌های شکل‌دهنده فضای مجازی و تعریف صحیح آن پرداخته می‌شود.

ادامه خواندنتعریف فضای سایبر

تاریخچه استعماری فضای مجازی

در این کلیپ کوتاه به تاریخچه شکل‌گیری اینترنت و بکارگیری آن توسط دولت ایالات متحده برای استعمار دیگر کشور‌ها اشاره می‌شود.

ادامه خواندنتاریخچه استعماری فضای مجازی

بنیان های فضای مجازی و تحول اجتماعی

در یک دیدگاه مهم برای فضای سایبر ۹ بنیان تحولی بر می‌شمرند که با ورود فضای مجازی به هر عرصه از نظامات اجتماعی تحولی شگرفت در آن عرصه بر مبنای این نه بنیان رخ می‌دهد.

ادامه خواندنبنیان های فضای مجازی و تحول اجتماعی

بررسی رویکرد ها نسبت به فضای مجازی

در این فیلم کوتاه به سه رویکرد اصلی نسبت به فضای مجازی یعنی رویکرد فنی، اقتصادی و فنی اجتماعی پرداخته می‌شود و نشان داده می‌شود که رویکرد صحیح فنی اجتماعی است. همچنین به اقتضای خیر یا شر داشتن فضای مجازی و تهدید یا فرصت بودن آن اشاره می‌شود.

ادامه خواندنبررسی رویکرد ها نسبت به فضای مجازی

غلبه رویکرد اجتماعی در مطالعات فضای سایبر

در این کلیپ کوتاه به غلبه رویکرد اجتماعی در مطالعات سیاستی و لزوم ارائه صورت‌‌بندی فقهی برای این عرصه اشاره می‌شود.

ادامه خواندنغلبه رویکرد اجتماعی در مطالعات فضای سایبر