مناط

تیزر نشست‌های موضوع شناسی

مباحث موضوع‌شناسی فضای مجازی توسط آقای دکتر امیررضا برقعی مسئول خط مشی فضای مجازی مرکز رشد امام صادق علیه‌السلام در گروه حکمرانی فضای مجازی مناط ارائه شد.این مباحث شامل هندسه کلی و مسائل اساسی هر کدام از سطوح فضای مجازی طی پنج جلسه و با حضور اساتید سطوح عالی حاضر در گروه مورد بررسی قرار […]