مناط

گزارش علمی نشست چهارم

در زیر تفصیل مباحث استاد توسلی در بررسی دیدگاه استاد رستمی درباره مالکیت داده می‌آید.حاضرین: استاد توسلی، استاد رستمی، استاد نوروزی، استاد خسروی، استاد پورمدنی، استاد رییسی، استاد سیدطه میرمحمدحسین، استاد برقعی. شرعی یا عرفی بودن مالیت سوال اول این است که آیا مالیت یک امر عرفی است یا شرعی؟ ابتدا باید به این نکته […]

گزارش علمی نشست سوم

نشست سوم کارگروه فضای مجازی اندیشکده فقهی مناط با حضور اعضای گروه با محوریت ارائه استاد رستمی و نقد و بررسی دیگر اعضا پیرامون مباحث ایشان برگزار شد.حاضرین: حضرات اساتید رستمی، توسلی، نوروزی، برقعی، قندی، رییسی، خسروی، پورمدنی. ارائه استاد رستمی مسئله این است که مالکیت داده‌هایی که توسط پلتفرم‌ها تولید می‌شود به چه کسی […]

صوت کامل نشست چهارم

در زیر صوت کامل نشست چهارم گروه حکمرانی فضای مجازی قرار دارد. در این نشست استاد مهدی توسلی دیدگاه استاد رستمی درباره مالکیت داده که در نشست سوم آنرا ارائه کردند، مورد بررسی و نقد قرار دادند.

ماهیت داده و مالکیت آن

با توجه به توسعه فضای سایبر در هر لحظه داده‌های فراوانی توسط کاربران تولید می‌شود که در سکوهای اینترنتی جمع‌آوری، پردازش و ذخیره می‌شود. در این میان چالش‌های مهمی درباره حق کاربران نسبت به این داده‌ها، دامنه جواز استفاده سکوها از آنها و همچنین جواز تصرفات حاکمیت در آنها وجود دارد.در این کلیپ حجت الاسلام […]

گزارش تصویری نشست چهارم

نشست چهارم گروه حکمرانی فضای مجازی با حضور هشت تن از اساتید سطوح عالی و آقای دکتر برقعی برگزار شد.

گزارش تصویری نشست سوم

نشست سوم گروه حکمرانی فضای مجازی با حضور هشت تن از اساتید سطوح عالی و آقای دکتر برقعی برگزار شد.

تیزر ماهیت داده و مالکیت آن

در نشست سوم و چهارم مناط مالکیت داده‌ها در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت. مالیت داده قبل و بعد از تجمیع؛ مالکیت آن و دامنه تصرفات حاکمیت در داده‌ها از جمله سرفصل‌هاییست که در این دو جلسه به آن پرداخته شد. در نشست سوم حجت الاسلام رستمی چارچوبی را برای پردازش این مسئله ارائه […]