گزارش صوتی نشست اول گروه حکمرانی تعلیم و تربیت

صوت کامل اولین نشست موضوع شناسی گروه حکمرانی تعلیم و تربیت اندیشکده مناط با موضوع نگاهی بر چالش‌های فقهی حکمرانی تعلیم و تربیت

ادامه خواندنگزارش صوتی نشست اول گروه حکمرانی تعلیم و تربیت

گزارش تصویری نشست اول گروه حکمرانی تعلیم و تربیت

نشست موضوع شناسی گروه حکمرانی تعلیم و تربیت با حضور جمعی از اساتید سطوح عالی حوره علمیه قم برگزار گردید.

ادامه خواندنگزارش تصویری نشست اول گروه حکمرانی تعلیم و تربیت

نگاهی بر چالش های فقهی حکمرانی تعلیم و تربیت

اولین نشست از نشست های موضوع شناسی گروه حکمرانی تعلیم و تربیت اندیشکده مناط با حضور استاد مصطفی فیض برگزار گردید. در این نشست مروری بر چالش های فقهی حکمرانی…

ادامه خواندننگاهی بر چالش های فقهی حکمرانی تعلیم و تربیت