مناط

گزارش علمی نشست اول گروه حکمرانی تعلیم و تربیت

گزارش علمی نشست اول تعلیم تربیت

اولین نشست کارگروه حکمرانی آموزش و تربیت اندیشکده مناط با حضور اساتید محترم کارگروه و ارائه حجت­الاسلام مصطفی فیض عضو شورای عالی آموزش و پرورش با موضوع بررسی چالش­های فقهی حکمرانی نظام تعلیم و تربیت برگزار شد. در این نشست حجت­الاسلام فیض مباحث خود را در رابطه با این موضوع مطرح کرد.   استاد فیض […]

نگاهی بر چالش های فقهی حکمرانی تعلیم و تربیت

اولین نشست از نشست های موضوع شناسی گروه حکمرانی تعلیم و تربیت اندیشکده مناط با حضور استاد مصطفی فیض برگزار گردید. در این نشست مروری بر چالش های فقهی حکمرانی نظام تعلیم و تربیت انجام شد.