نشست اول : نگاهی بر چالش‌های حکمرانی آموزش و تربیت
گزارش علمی نشست اول تعلیم تربیت

گزارش علمی نشست اول گروه حکمرانی تعلیم و تربیت

اولین نشست کارگروه حکمرانی آموزش و تربیت اندیشکده مناط با حضور اساتید محترم کارگروه و ارائه حجت­الاسلام مصطفی فیض عضو شورای عالی آموزش و پرورش با موضوع بررسی چالش­های فقهی حکمرانی نظام تعلیم و تربیت برگزار شد. در این نشست

ادامه »