کیفیت تعزیر جامعه

ملاک تعزیر نهادهای اجتماعی در فقه حکومتی – قسمت چهارم:کیفیت تعزیر جامعه

حجت الاسلام توسلی در قسمت چهارم، به بررسی کیفیت تعزیر نهادها می‌پردازند. ایشان در این خصوص خاطرنشان کردند: “از آن حیث که کیفیت تعزیر به تشخیص حاکم است، می‌توان قالب‌های مختلفی را برای آن تعیین کرد و چون مناط تعزیر، تأدیب است، حاکم با در نظر گرفتن نقطه ضعف آن نهاد، در صدد جبران آن بر می‌آید و در نتیجه، تعزیر متناسبی را برای آن نهاد در نظر می‌گیرد.”

ارسال دیدگاه

توجه: برای ارسال پیام لازم است همه فیلدها پر شود.