کلیپ موضوع‌شناسی و نظام مسائل

در مراحل مختلف واکسیناسیون کرونا، از تولید یا خرید گرفته تا تدبیر پیامدهای ناخواسته واکسن، احکام وضعی و تکلیفی متنوعی در نسبت با افراد، نهادها و مجموعه حاکمیت اسلامی مطرح می‌شود. کلیپ زیر شامل معرفی و تشریح ابعاد مختلف این موضوع به همراه طرح مسائل فقهی مرتبط با آن است که توسط شورای فقهی مناط تدوین شده است.

دیدگاهتان را بنویسید