راهبردها و افق‌های ماموریتی اندیشکده مناط

نشست هم‌اندیشی اساتید معزز سطوح عالی در خصوص شروع دوره جدید فعالیتی اندیشکده مناط در موسسه فقهی صاحب‌الامر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) برگزار شد. در این نشست گزارشی از فعالیت‌های مناط توسط حضرت استاد برکتین به محضر اساتید محترم ارائه …

افق‌های ماموریتی اندیشکده مناط

استاد مسعود فیاضی در بخش دوم سخنان خود در نشست هم‌اندیشی اساتیددر خصوص دوره جدید فعالیتهای مناط به تشریح راهبردها و افق‌های جدید ماموریتی مناط پرداختند. در این بخش مدل کار اندیشکده‌ای را مطرح کردند و آنرا مورد بحث و بررسی قرار دادند:

موضوع‌شناسی در نسبت با خوانش‌های مختلف فقه نظام

استاد مسعود فیاضی در نشست هم‌اندیشی اساتید در خصوص دوره جدید فعالیتهای مناط به اشاره به اهمیت جایگاه موضوع‌شناسی، ارتباط این مقوله با خوانش‌های مختلف فقه نظام را مورد بررسی قرار دادند. کلیپ زیر شامل بخشی از مباحث مطرح شده …

گزارش عملکرد دوساله مجموعه مناط

نشست هم اندیشی اساتید معظم جهت شروع دوره جدید فعالیتی اندیشکده مناط در مدرسه صاحب الامر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) برگزار شد و در این نشست گزارشی از فعالیت های مناط توسط حضرت استاد برکتین به محضر اساتید ارائه شد؛ …

گزارش عملکرد دوساله اندیشکده مناط

حضرت استاد محمدعلی برکتین در نشست هم‌اندیشی اساتید در دوره جدید فعالیت‌های مناط گزارش عملکرد فعالیت‌های مناط را به دو بخشِ قبل از شیوع بیماری کرونا و دوران شیوع بیماری کرونا تقسیم کردند و در هر بخش فعالیت‌های مجموعه را …

نشست هم‌اندیشی پیرامون دوره جدید فعالیت‌های مجموعه مناط در حسینیه موسسه فقهی حضرت صاحب الامر (عج) برگزار شد. در این نشست گزارش عملکرد دوساله مجموعه مناط ارائه و طراحی روند جدید و افق‌های آینده فعالیتی مجموعه به نقد و بررسی …