محدودیت‌های جرم‌انگاری در موضوعات اجتماعی (فیلم و کلیپ)

استاد محسن انبیایی در قسمت اول سخنان خود درباره محدودیتهای جرم انگاری در موضوعات اجتماعی، به مسئله کمبود روایت در ادله ضمان پرداخته اند.

استاد محسن انبیایی در قسمت دوم سخنان خود درباره محدودیتهای جرم انگاری در موضوعات اجتماعی، به مسئله چالش‌های حقوق معنوی پرداخته اند.

استاد محسن انبیایی در قسمت سوم سخنان خود درباره محدودیتهای جرم انگاری در موضوعات اجتماعی، به مسئله تأثیر لوازم اجتماعی در حکم فقهی پرداخته اند.

دیدگاهتان را بنویسید