قلمرو علم فقه

ملاک تعزیر نهادهای اجتماعی در فقه حکومتی- قسمت اول: قلمرو علم فقه

حجت الاسلام مهدی توسلی استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، در سومین گفتار از پرونده پنجم «مناط» به تبیین «ملاک تعزیر نهادهای اجتماعی و حکومتی» می‌پردازند.

 استاد توسلی در بخش اول این گفتار، با بیان مقدمه ای در خصوص تعیین قلمرو علم فقه بیان داشتند: “تمامی گزاره‌هایی که به دین نسبت داده می شود اعم از اخلاقی، معرفتی و احکام چنانچه از متون مقدس برداشت شوند، داخل در قلمرو علم فقه خواهند بود. بدین معنا که کارکرد علم فقه، تنها استنباط حکم نخواهد بود.

تبیین استاد را در گزیده اول این گفتار مشاهده کنید:

ارسال دیدگاه

توجه: برای ارسال پیام لازم است همه فیلدها پر شود.