شرط شریک بودن جوان اغفالگر در قتل

شرط شریک بودن جوان اغفال‌گر در قتل براساس قاعده تسبیب

استاد مقامی در قسمت دوم گفتار خود مساله شراکت جوان اغفال‌گر در پرونده قتل را مورد بررسی قرار داده اند.

ایشان در این بخش خاطرنشان کردند: «از میان قواعد بیشترین استفاده‌ی ما از قاعده اتلاف بالمباشر و السبب است؛ البته از قواعدی مثل قاعده‌ی لاضرر – که مرحوم صاحب ریاض (علامه سید علی طباطبایی) بهره برده‌اند – نیز می‌توان استفاده کرد، همچنین از قاعده غرور که مستمسک برخی دیگر بوده است نیز می‌توان بهره برد. لکن قاعده‌ای که ما می‌خواهیم از آن در محل بحث بهره ببریم، قاعده اتلاف بالمباشر و التسبیب است.»

ارسال دیدگاه

توجه: برای ارسال پیام لازم است همه فیلدها پر شود.