آسیب شناسی زمینه های فرهنگی تربیتی-

آسیب شناسی زمینه‌های فرهنگی تربیتی

استاد عبدالمجید مقامی، مدرس سطوح عالی و خارج فقه و اصول و از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اولین گفتار از پرونده پنجم مناط مساله سببیت و مباشرت در قتل رومینا اشرفی را مورد بررسی قرار داده اند. ایشان مباحث خود را پیرامون بررسی و اثبات شراکت اسباب در قتل مزبور سامان داده‌اند.  

در قسمت اول این گفتار به عنوان مقدمه ورود به مباحث، به آسیب‌های فرهنگی تربیتی اشاره‌ای گذرا شده است. استاد مقامی معتقد است با وجود گذشت 41 سال از انقلاب اسلامی عزیز و آبیاری بن مایه‌های این درخت توسط خون شهدا، متأسفانه هنوز الگوی امروزی صحیح جوانی که تربیت شده اسلام و خانواده اسلامی ایرانی باشد چه برای دختران و چه برای پسران از جانب متولیان امور فرهنگی ارائه نشده است. در نتیجه جوان ما علی‌رغم علقه‌های مذهبی‌اش، نمی‌داند مذهبی بودن در عصر ما چگونه است. حتی بعضاً مشاهده می‌شود که به جای پر کردن این خلأ آدرس اشتباه به جوانان داده شده، و به جای ارائه‌ الگوی صحیح جوان اسلامی، الگویی ارائه می‌شود که متعلق به فرهنگ غربی و یا آمیخته با ارزش‌های آن است.

ارسال دیدگاه

توجه: برای ارسال پیام لازم است همه فیلدها پر شود.